Skip to content Skip to footer

Forbud mot svarte avfallssekker

Avfallet som leveres til avfallsstasjoner, skal nå være sortert i gjennomsiktige, blanke avfallssekker. Eventuelt må avfallet fraktes løst i bil eller henger og sorteres på avfallsstasjonene.

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger mulig å levere svarte eller fargede avfallssekker på avfallsmottak.

Hovedgrunnen til forbudet er å forhindre at farlig avfall og selvantennelige materialer skal havne i restavfallet. Det blir bedre sorteringsgrad på avfallet som leveres og miljøgifter blir gjort på en forsvarlig måte og det blir vi øket sikkerhet til de ansatte på miljøparkene.

forbud mot svarte søppelsekker
Det er ikke lengel lov å kaste søppel i sorte plastsekker

Ifølge Norsk Miljøkompetanse (NOMIKO) oppstår de fleste registrerte branntilløp på gjenvinningsanlegg i restavfallet. Selvantenning er viktigste årsak, etterfulgt av batterier. Ved å stoppe bruken av de sorte sekkene, håper bransjen å minimere risikoen for at lett antennelig og farlig avfall havner i restavfallet.

Svarte avfallssekker er ikke bare et problem med tanke på farlig avfall. Undersøkelser viser at mellom 50 og 70 prosent av innholdet i disse sekkene er avfall som burde vært resirkulert i stedet for å gå til forbrenning. Vi tror publikum kommer til å bli enda bedre til å kildesortere når de må levere avfallet i gjennomsiktige avfallssekker. Det blir dessuten enklere for de ansatte på miljøparkene å gjennomføre kontroller.

Forbudet mot svarte avfallssekker gjelder også næringskunder med egne beholdere eller containere som bruker avfallssekker.

Hageavfall skal også leveres i gjennomsiktige, blanke sekker.

Gjennomsiktige, blanke sekker kan kjøpes i de fleste dagligvarebutikker og byggevarehus.

Subscribe to the updates!