Skip to content Skip to footer

Søppelcontainer kan fort bli en dyr affære

Søppelmoralen er ikke alltid helt på topp hos folk, og mange lar seg friste til å dumpe søppel på andres bekostning.

Ragn-Sells plasserte en ulåst avfallscontainer på gaten i et villaområde for å se hva som skjedde.

Søppelsnyltere

Ikke overraskende gikk det ikke mange dager før testcontaineren var fylt med usortert søppel og skrot.

Det opplyser Bente Åsen Sørum, salgs- og markedsdirektør i avfallsaktøren Ragn-Sells, i en pressemelding.

  • De første par dagene fikk den stå i fred, men så begynte ting å skje. Noen kvittet seg med eget søppel på nattestid, andre benyttet de stille timene på formiddagen, sier Åsen Sørum.

Litt etter litt ble containeren fylt opp.

  • Eksperimentet bekrefter at folk gladelig gjør seg til snyltere når en slik sjanse oppstår, mener hun.
Dyr dugnad

Unngå snyltere

  • Plasser container på egen grunn. De fleste har sperre for å gå inn på andres eiendom.
  • Om du må ha container på gaten, så plasser containeren under et gatelys, så de som dumper lett blir sett. Det stopper de fleste.
  • Bestill lukket container eller dekk til med presenning. Gjør det litt vanskeligere.
  • Dropp container og bestill heller sekker som settes ut når dugnaden begynner.

Avfallscontainere blir ofte bestilt av borettslag når beboerne går sammen om dugnad. Borettslaget betaler en viss sum for å leie containeren i noen dager, men risikerer å bli belastet med store ekstrasummer dersom tilfeldig forbipasserende dumper usortert søppel i den innleide containeren.

Ragn-Sells, som arbeider med avfallshåndtering, miljø- og gjenvinning, erfarer at de som snylter på naboen kvitter seg med avfall som egentlig krever en helt annen behandling enn å dumpes i en container.

  • Folk kaster freidig i containere andre har betalt for. Det kan bety et saftig gebyr for å ha kastet farlig avfall feil. Det dreier seg blant annet om kjemikalier og malingsrester, elektronisk avfall, gipsplater, spraybokser og impregnert trevirke. Dette må sorteres ut av en container med blandet avfall.
Tungvint å sortere søppel

Sylvelin Aadland, ansvarlig for Sortere.no, tror at det er mange grunner til å folk dumper søppel uten å bry seg om sortering.

-Det kan skyldes at man selv ikke har laget et system for det. Mange kan oppleve det som litt tungvint, og det handler også om tidsklemma. I en hektisk hverdag, blir gjerne ikke sortering prioritert, sier Aadland til Dinside.

Samtidig mener hun at mange nordmenn likevel er veldig flinke til å sortere søppel.

-Mange sorterer i beste mening, men det vi vet er at det havner mye i restavfall som burde vært sortert. Cirka to tredjedeler som kastes i restavfallet burde vært sortert, forklarer hun.

I tillegg til farlig el-avfall, ser selskapet også at en stor andel matsvinn som kunne vært spist opp, kastes i restavfallet.

– Hver nordmann kaster 26 kilo mat i restavfall per år. Også en del panteflasker, papp og papir, plast og en del tekstiler havner i restavfallet. Mange er heller ikke klar over at tekstiler kan leveres i kles-containere selv om tekstilene er ødelagt. Dette kan det lages nye tekstiler av, understreker Aadland.

Subscribe to the updates!